Dedikeret sygeplejerske søges til Færøerne Arrest

Dedikeret sygeplejerske søges til Færøerne Arrest

Dedikeret sygeplejerske søges til Færøerne Arrest, Kriminalforsorgen Hovedstaden - 8 timer om ugen

Er du en dygtig sygeplejeske der vil være med til at styrke den fremtidige sundhedsbetjening i arresten på Færøerne? Og er du interesseret i en spændende, nyoprettet stilling, så skynd dig at søge jobbet!

Vi søger en engageret sygeplejerske 8 timer ugentligt til tjeneste i Færøerne Arrest. Der er tale om en nyoprettet stilling, hvor der vil være en vis fleksibilitet i forhold til timernes placering. Det kan f.eks. være en dag om ugen eller to halve dage om ugen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Om jobbet

Du vil skulle arbejde i Færøerne Arrest. Der er en læge tilknyttet arresten. Lægen har fremmøde hver anden uge, men kan tilkaldes ved behov.

Arbejdsopgaverne er alsidige, og der er rig mulighed for at præge din egen arbejdsdag.

Vi kan tilbyde et spændende arbejde i nogle gode rammer, hvor du forventes at kunne samarbejde i et tværfagligt miljø med bl.a. sundhedspersonale, fængselsbetjente, socialrådgivere og eksterne samarbejdspartnere. Du skal samtidig have lyst til det nære sygeplejefaglige arbejde med de indsatte som en væsentlig del af hverdagen.

Arbejdsopgaverne er bl.a.:

 Medicinhåndtering

 Samtaler med de indsatte

 Kronikerforløb

 Modtagelsessamtaler

 Visitation til og opfølgning på lægekonsultationer.

Du bliver en del af Område Hovedstadens Sundhedsenhed, der hører under Områdekontoret i København. Sundhedsenheden betjener ud over Færøerne Arrest også Bornholm Arrest, Københavns Fængsler, Helsingør Arrest, Frederikssund Arrest, Hillerød Arrest, Udlændingecenter Ellebæk og Horserød Fængsel.

Hvem er du?

Vi forventer, at du har været uddannet sygeplejerske i mindst et par år.

Derudover:

 Du skal have lyst til at arbejde med en patientgruppe, der lever i et fængselsmiljø.

 Vi forventer, at du arbejder meget struktureret og kan arbejde selvstændigt.

 Du er optaget af, at de daglige arbejdsgange er effektive.

 Du har evnen til at samarbejde med Sundhedsenheden i Område

Hovedstaden, hvor en stor del af samarbejdet vil være via Skype, telefonisk eller på mail.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse sker i henhold til fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation og CO10, samt gældende organisationsaftale for Sygeplejersker i staten. Aflønning sker efter principperne om Ny Løn.

Ansættelsesstedet er kriminalforsorgen.

Dit arbejdssted er Færøerne Arrest, Mjørkadalur, 110 Tórshavn, Færøerne.

(Du vil i et mindre omfang skulle løse opgaver på flere forskellige matrikler).

Stillingen er til besættelse snarest muligt, og den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er 8 timer.

Det er en forudsætning for ansættelse, at du i forbindelse med en eventuel samtale giver dit samtykke til, at kriminalforsorgen må indhente og vurdere oplysninger om dig fra det Centrale Kriminalregister.

Søg stillingen

Via hjemmeside ved at klikke på linket nedenfor:

SØG JOBBET

Ved at søge elektronisk sikrer du, at ansøgningen modtages korrekt og dermed, at du kommer i betragtning til den ledige stilling.

Ansøgning, CV, dokumentation for uddannelse og forudgående erfaring samt andet relevant materiale skal være modtaget i rekrutteringssystemet fredag den 20. maj 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 24. maj eller onsdag den 25. maj.

Hvis du indkaldes til samtale, bedes du til samtalen medbringe identifikation f.eks. pas eller kørekort.

Yderligere information

Vil du vide mere om jobbet kan du kontakte oversygeplejerske/enhedsleder

Lars Hemdorff på telefon 7255 3395 eller på mail: lars.hemdorff@krfo.dk

Om Kriminalforsorgen Hovedstaden

Kriminalforsorgen Hovedstaden består af Områdekontoret i København, Transport og bevogtningsenheden, Ungekriminalforsorgen, 1 åbent fængsel, 1 udrejsecenter, 1 udlændingecenter, 8 arresthuse, 5 afdelinger i friheden, samt 2 udslusningsfængsler, som geografisk ligger i København,

Nordsjælland, på Bornholm og Færøerne.

Området har ca. 1250 ansatte, fordelt på fængselsbetjente, transportbetjente, værkmestre, socialrådgivere, lærere, sundhedsfagligt personale, pædagogiske assistenter, akademikere og administrative medarbejdere.

For yderligere information om kriminalforsorgen henvises til hjemmesiden www.kriminalforsorgen.dk

Kriminalforsorgen Hovedstaden opfordrer alle interesserede – uanset alder,

køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at søge stillingen.